Real Utopias 7
Real Utopias 7 - acrylic on canvas, 140x340cm, 2005
painting Karen Ohanyan
Real Utopias 1Real Utopias 2Real Utopias 3Real Utopias 4Real Utopias 5Real Utopias 6Real Utopias 7Real Utopias 8Real Utopias 9